اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/12/16:

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/11/84 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - موضوع شرکت به فعالیت پیمانکاری در امور اجرا در رشته های ساختمان، آب، تاسیس ات و تجهیزات، راه و ترابری تغییر و بدین شرح ماده دو اساسنامه نیز اصلاح شد. 2 - آقایان علی فامرینی، رضا قیاسوند، جواد قیاسوند برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. 3 - آقای کاظم حیدری و آقای جعفر صالحی به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 4 - آقای علی فامرینی به سمت مدیر عامل شرکت، آقای رضا قیاسوند به سمت رییس هییت مدیره و آقای جواد قیاسوند به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و حق امضای اسناد و اوراق بهادار با مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی