اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 14003624243

تاریخ ثبت: 1392/06/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: فارس زرین دشت حاجی آباد شهرک صنعتی

تاریخ تاسیس: 1392/06/16

کد پستی: 7486163733

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/06/16:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/16:

شرکت تعاونی بسته بندی سفیر زرین دشت در تاریخ 16/6/1392 ذیل شماره 278 و شناسه ملی 140036XXXX3 در دفتر ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت آن تکمیل گردیده است. خلاصه اساسنامه و شرکتنامه مزبور جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور بشرح ذیل آگهی می گردد: 1 نام کامل شرکت: تعاونی بسته بندی سفیر زرین دشت 2 نوع شرکت: تعاونی 3 موضوع شرکت: بسته بندی انواع خشکبار از قبیل پسته، انجیر، کشمش... . 4 مرکز اصلی شرکت: فارس زرین دشت حاجی آباد شهرک صنعتی کدپستی 748616XXXX 5 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: مبدا تشکیل شرکت مورخه 16/6/1392 و مدت آن از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. 6 سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال می باشد که مبلغ 3500000 آن نقدا بحساب جاری شماره 16456411 111 2414 نزد بانک توسعه تعاون شعبه داراب واریز گردیده است و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. 7 مدیر یا مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: آقایان کیوان شایان، قیطاس شایان و خانم فاطمه صالحی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم فاطمه شایان به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب و از بین آنها کیوان شایان به سمت رییس هییت مدیره و فاطمه صالحی به سمت نایب رییس هییت مدیره و قیطاس شایان به سمت منشی و کیوان شایان به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قرار دادها، اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت کیوان شایان مدیر عامل شرکت باتفاق امضای فاطمه صالحی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضا کیوان شایان ( مدیر عامل ) باتفاق امضای نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 8 بازرسان شرکت: آقای هادی شایان و خانم زیبا جمالی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 9 روزنامه کثیرالانتشار: خبر جنوب ش 435030XXXX110014XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک زرین دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی