اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 28043

شناسه ملی: 10320635845

تاریخ ثبت: 1390/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/06/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/06/07:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 07/6/1390 تحت شماره 28043 و شناسه ملی 103206XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 07/6/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: فعالیت در زمینه رشته های مختلف ورزشی اعم از فوتبال فوتسال بسکتبال والیبال ورزشهای رزمی تنیس روی میز شنا بدن سازی ایروبیک کوهنوردی تیر و کمان ورزش باستانی وزنه برداری تیراندازی و سایر ورزشها و فعالیت های فرهنگی از جمله گرایش و تشویق و ترغیب مردم خصوصا قشر جوان به انجام ورزش برگزاری جشنها ملی اسلامی برگزاری مراسم و مناسک در خصوص مناسبت های متفاوت به جهت رشد و پرورش استعدادهای ورزشی اشاعه فرهنگ ورزش و سالم سازی و جوانمردی در میان اقشار جامعه با اخذ مجوز و تاییدیه لازم از سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ورزشی ذیربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط. 2 ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ شوش غربی جنب پمپ بنزین خ شهید مرسلی باشگاه شهدای گمنام ـ کدپستی 118868XXXX . 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ آقای فریدون سعداله زاده سرابی به شماره ملی 004819XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای امیر اسعداله زاده سرابی به شماره ملی 006637XXXX به سمت عضو هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 3 ـ 5 ـ آقای فریدون سعداله زاده سرابی به شماره ملی 004819XXXX به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی