اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/06/11:

طبق صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 21/5/87 که طی نامه وارده 12861 - 24/5/87 ارسال گردید: اعضای هییت مدیره عبارتند از: آرش رحیمی زاده مدیر عامل ، داریوش بختیاری رییس هییت مدیره، مهرنوش روانستان نایب رییس هییت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرس اصلی ستاره جهانبر نژاد، بازرس علی البدل احمد نبی خالد برای یک سال مالی انتخاب شد. آدرس شرکت: شهرک پردیس، خیابان گلبهار، پلاک 5 تلفن 091632XXXX3 رییس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی