اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/08/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: بوشهر میدان امام خ بی سیم پشت تعمیرگاه نباتی ساختمان روز

تاریخ تاسیس: 1383/08/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/23:

شرکت مجتمع کارگاهی صنعتی وحدتیه ( سهامی خاص) تحت شماره 4459 در این اداره به ثبت رسید و در تاریخ 23/8/83 تکمیل امضا گردید و خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن به شرح زیر در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: احداث مجتمع های کارگاهی و صنعتی 2 - مرکز اصلی شرکت: بوشهر- میدان امام- خ بی سیم- پشت تعمیرگاه نباتی- ساختمان روز- پلاک 2 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال میباشد که 35 % آن طی گواهی شماره 158 - 12/7/83 نزد بانک تجارت شعبه وحدتیه واریز گردیده و بقیه در تعهد شرکاست. ضمنا سرمایه شرکت منقسم به یکصد سهم با نام ده هزار ریالی میباشد. 4 - مبدا شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مدیران شرکت: آقایان سید مهدی موسوی به سمت رییس هییت مدیره و مدیر عامل و سید حسن موسوی به سمت نایب رییس هییت مدیره و هر دو به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 6 - اختیارات و اشخاصیکه در شرکت حق امضا دارند: کلیه اوراق مالی و تعهدآور و نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ است. 7 - بازرسان شرکت: خانم فاطمه حاجب و سروگل حاجب به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 8 - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس اداره ثبت اسناد بوشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی