اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/09/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهرستان تهران تهران خ میرعماد ک فتحی زاده

تاریخ تاسیس: 1385/09/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/09/28:

5,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/28:

شرکت فوق در تاریخ 28/9/1385 تحت شماره 285551 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/9/1385 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید انواع لوله و پروفیل درابعاد مختلف انواع نبشی انواع محصولات آهن آلات تبدیل به میلگرد و نبشی و تیرآهن از طریق نورد گرم قالب سازی در ارتباط با انواع تولیدات و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتهای مشابه و تاسیس شرکتها و شعب و نمایندگی برای انجام امور فوق در داخل و خارج از کشور و قبول نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی فعال در زمینه های فوق انجام هرگونه عملیات مجاز بازرگانی و غیره در ارتباط به موضوع شرکت و همچنین واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز. 2 مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهرستان تهران تهران خ میرعماد ک فتحی زاده پ 85/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/5 ریال منقسم به 1000 سهم 000/5 ریالی که تعداد 000/1 سهم بانام می باشد، که مبلغ 000/750/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 6067/242 مورخ 27/9/85 نزد بانک کشاورزی شعبه شهرآرا پرداخت گردیده است و الباقی مبلغ سهام در تعهد سهامداران می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 زهرا حقیقی لیفکویی به سمت رییس هییت مدیره. 25 معصومه نیک فرجام به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 محمود سوداوی به سمت عضو هییت مدیره. 45 محمود سوداوی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی وعلی البدل: 18 حسین کارگران به عنوان بازرس علی البدل 28 فرشاد شهنیانی به عنوان بازرس اصلی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی