اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7973

شناسه ملی: 14008820708

تاریخ ثبت: 1398/09/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: استان مازندران شهرستان آمل بخش مرکزی شهر آمل محله دفاع مقدس بلوار آیت الله طالقانی خیابان آفتاب بیست و هفتم -LSB- دفاع مقدس -RSB- پلاک 0 ساختمان رمضانی طبقه اول واحد شرقی

تاریخ تاسیس: 1398/09/17

کد پستی: 4615734890

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/09/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/17:

تاسیس شرکت سهامی خاص ابنیه سازان هامون خزر درتاریخ 17/09/1398 به شماره ثبت 7973 به شناسه ملی 140088XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام کلیه امور ساختمانی طراحی و نظارت اجرا بازسازی پیمانکاری مدیرت پیمان مشارکت در ساخت پروژه های عمرانی راهسازی تاسیس ات شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی دریافت تسهیلات از بانکهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مازندران، شهرستان آمل، بخش مرکزی، شهر آمل، محله دفاع مقدس، بلوار آیت الله طالقانی، خیابان آفتاب بیست و هفتم [دفاع مقدس]، پلاک 0 ، ساختمان رمضانی، طبقه اول، واحد شرقی کدپستی 461573XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 135/813 مورخ 09/09/1398 نزد بانک رفاه کارگران شعبه بازار با کد 813 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای علی سالار بهرستاقی به شماره ملی 214221XXXX و به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حنیف حیدری به شماره ملی 214301XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای سعید رمضانی لوطیج به شماره ملی 324139XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیر عامل و نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم مه جبین سالاریان به شماره ملی 213018XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای حسین علی تبار به شماره ملی 214302XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار سپهر ایرانیان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 980917XXXX16623 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی