اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 320371

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/02/03

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/02/03

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران میدان رسالت خ فرجام غربی روبروی شورای حل اختلاف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/02/03:

150,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 03/02/1387 تحت شماره 320371 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 03/02/1387 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خدمات فنی و مهندسی و کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ عقدقرارداد با ارگانها وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادهای دولتی اخذ و اعطای شعب و نمایندگی و اخذ وام و تسهیلات به صورت ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاههای بین المللی عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مشارکت و سرمایه گذاری در بخش خصوصی و دولتی و هرگونه فعالیت مجاز با قوانین تجارت. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان رسالت خ فرجام غربی روبروی شورای حل اختلاف ـ پ 12 واحد 1 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/150 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای افشین عسکری امان به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای علی عسکری امان به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای علی عسکری امان به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی