اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10104035287

تاریخ ثبت: 1388/06/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران سیدخندان خ ارسباران ک شفاپی

تاریخ تاسیس: 1388/06/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/6/1388 تحت شماره 358150 و شناسه ملی 101040XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: مشاوره و طراحی و اجرا پروژه های کشاورزی از تولید تا مصرف و خرید و فروش کالاهای مجاز. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران سیدخندان خ ارسباران ک شفاپی پ 67 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای سلیمان آسیابی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای صادق دولتی راد به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای سلیمان آسیابی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای سلیمان آسیابی و صادق دولتی راد یا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی