اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 44459

شناسه ملی: 14007522378

تاریخ ثبت: 1397/01/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران مجیدیه شمالی خیابان شهید برادران پناهی نیا گلزار خیابان شهید نادر زندی 2 پلاک 159 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/01/26

کد پستی: 1665789975

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/01/26:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/26:

تاسیس موسسه غیر تجاری محک حساب ارقام درتاریخ 26/01/1397 به شماره ثبت 44459 به شناسه ملی 140075XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارایه کلیه خدمات حسابداری، مالی و مالیاتی برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و همایش های داخلی وبین المللی اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی. ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشورکلیه موارد در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ مجیدیه شمالی ـ خیابان شهید برادران پناهی نیا (گلزار) ـ خیابان شهید نادر زندی 2 ـ پلاک 159 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 166578XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای مسلم رباطی اول به شماره ملی 005404XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه خانم منیژه محمدوند قوجه بگلو به شماره ملی 146106XXXX دارنده 500 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای مسلم رباطی اول به شماره ملی 005404XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود خانم منیژه محمدوند قوجه بگلو به شماره ملی 146106XXXX و به سمت عضو هییت مدیره و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 970126XXXX07850 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی