اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 19368

شناسه ملی: 14005252504

تاریخ ثبت: 1394/07/05

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/07/05

آدرس: رشت بلوار معلم میدان سرگل خیابان رسول زاده کوچه فرعی سوم ساختمان مهدی واحد 7

کد پستی: 4158683568

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/05:

1,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/10/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره به قرار زیر می باشد: ـ سید امیر جوادی تکلیمی کد ملی 265960XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (خارج از شرکا) اسامه بزرگی کد ملی 270983XXXX به سمت رییس هییت مدیره صفا ساسانیان کد ملی 261971XXXX به سمت نا یب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 -حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک وسفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره هرکدام بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971023XXXX58883 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - تعداد اعضا هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید 2 - انجام پیمانکاری امور عمرانی و خدمات فنی مهندسی کلیه رشته های آب. ابنیه. راه. تاسیسات. برق. مکانیک و ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از ساختمانهای مسکونی. تجاری. صنعتی و مراکز درمانی و مرمت و تعمیر و بازسازی. نظارت. مشاوره. اجرا. محاسبه. انجام امور نقشه برداری، تهیه نقشه های توپوگرافی، سیستم های اطلاعات جغرافیایی تهیه پرفیل های طولی و عرضی نقشه کشی و احداث کانال دفع آبهای سطحی، پیاده روسازی، جدول گذاری، ترمیم و بهسازی معابر شهری. متره و برآورد. نقشه کشی - طراحی ساخت راههای زمینی و زیرزمینی و باند فرودگاه وتونل ها وپل ها اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی به موضوع فعالیت شرکت که عبارتست از: انجام کلیه امور طراحی، ساخت و اجرای لوله کشی گاز خانگی و صنعتی،تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز، کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب،گاز، کانال کشی و زه کشی. انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با عمران، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شامل طراحی، محاسبه، نظارت و مشاوره انجام کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل محاسبه و طراحی پروژه، متره و برآورد، بررسی صورت وضعیت (براساس فهرست بها، سرجمع، مترمربع)، تنظیم قرارداد وآنالیز بها وکنترل پروژه و کلیه خدمات نقشه برداری، و مدیریت پیمان. تعمیر و نگهداری فنی از تاسیسات شامل تاسیسات حرارتی و برودتی، موتورخانه، سیستم های هشدار و اطفا حریق، آسانسور و پله برقی. تجهیزات آشپزخانه، رختشوی خانه، سرد خانه، بیمارستان، آزمایشگاه، رستوران، سلف سرویس و نگهداری این تجهیزات. ,.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوع فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم با قید به اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.الحاق گردیدو ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 960526XXXX87305 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسامه بزرگی کورنده کد ملی 270983XXXX دارای 500000 ریال سهم الشرکه صفا ساسانیان کد ملی 261971XXXX دارای 500000 ریال سهم الشرکه سید امیر جوادی تکلیمی کد ملی 265960XXXX (خارج از شرکا) ش 960526XXXX35263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل میباشد. اسامه بزرگی کورنده کد ملی 270983XXXX بسمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره صفا ساسانیان کد ملی 261971XXXX بسمت رییس هییت مدیره سید امیر جوادی تکلیمی کد ملی 265960XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره (خارج از شرکا) 2 -حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960526XXXX18460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/05:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود بناگران آبراه سازه ورنا درتاریخ 05/07/1394 به شماره ثبت 19368 به شناسه ملی 140052XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور طراحی، ساخت و اجرای لوله کشی گاز خانگی و صنعتی، تاسیسات پایپینگ و خطوط لوله انتقال نفت و گاز، کلیه پروژه های مربوط به احداث شبکه های انتقال آب، گاز، کانال کشی و زه کشی. ـ انجام کلیه امور پیمانکاری مرتبط با عمران، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی شامل طراحی، محاسبه، نظارت و مشاوره. ـ انجام کلیه خدمات فنی مهندسی از قبیل محاسبه و طراحی پروژه، متره و برآورد، بررسی صورت وضعیت (براساس فهرست بها، سرجمع، مترمربع و)، تنظیم قرارداد و آنالیز بها وکنترل پروژه و کلیه خدمات نقشه برداری، و مدیریت پیمان. تعمیر و نگهداری فنی از تاسیسات شامل تاسیسات حرارتی و برودتی، موتورخانه، سیستم های هشدار و اطفا حریق، آسانسور و پله برقی.تجهیزات آشپزخانه، رختشوی خانه، سرد خانه، بیمارستان، آزمایشگاه، رستوران، سلف سرویس و نگهداری این تجهیزات, انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم با قید اینکه ثبت موضوع فعالیت به منزلیه اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ـ مدت شرکت: نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: رشت ـ بلوار معلم ـ میدان سرگل ـ خیابان رسول زاده ـ کوچه فرعی سوم ـ ساختمان مهدی ـ واحد 7 کدپستی 415868XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال می باشد. ـ اولین مدیران شرکت برای مدت نامحدود به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای اسامه بزرگی کورنده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و به شماره ملی 270983XXXX ودارنده 500000 ریال سهم الشرکه و آقای صفا ساسانیان به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 261971XXXX و دارنده 500000 ریال سهم الشرکه 6 ـ دارندگان حق امضا:اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و اوراق عادی و اداری با امضای آقای اسامه بزرگی کورنده به سمت مدیرعامل یا به امضای آقای صفا ساسانیان به سمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 940705XXXX44255 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی