اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/08/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/08/19

آدرس: تهران بلوار ابوذر پل 4 مبارز غربی خ دوم

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/08/19:

شرکت فوق در تاریخ 19/8/83 تحت شماره 234010 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات و تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز از قبیل مواد شیمیایی و نفتی و مواداولیه شیمیایی و تولید و پخش چینی آلات کریستال و شیشه آلات و موادی که مربوط به موضوع شرکت باشد. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار ابوذر پل 4 مبارز غربی خ دوم پ 15 ط 3/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال. 4 مدیران شرکت: آقایان امیر زاهدی عیدگاهی مدیر عامل و رییس هییت مدیره و فرهاد زاهدی عیدگاهی عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود می باشند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل آقای امیر زاهدی عیدگاهی و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی