اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 16640

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/03/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تهران ، خ دکتر فاطمی ، م جهاد ، ک کامران ،

تاریخ تاسیس: 1383/03/06

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

نظر به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیرتجارتی موسسه فوق در تاریخ 6/3/83 تحت شماره 16640 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه مفاد اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1ـ نام موسسه: موسسه اندیشه بیکران. 2ـ موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای مطالعاتی در زمینه های اجتماعی علمی هنری زیست محیطی و امور مربوطه به آنها اعم از برگزاری اردوها سخنرانی ها همایش ها سمینارها جشنواره ها و نمایشگاهها با کسب مجوزهای لازم از سازمانها و نهادهای ذیربط و کشف استعدادهای قشر جوان و نوجوان در زمینه های مربوط و انجام کلیه امور و موضوعات مجاز مربوط به قشر نامبرده در راستای اهداف موسسه در چهارچوب قوانین جمهوی اسلامی. 3ـ تابعیت: ایرانی. 4ـ مرکز اصلی موسسه: تهران، خ دکتر فاطمی، م جهاد، ک کامران، پ 32، واحد 6. 5ـ اسامی موسسین: کمال مومن زاده، امید زمانی، پویا غفوریان شریف هروی، فاطمه جاهدبزرگان، آرش زمانی، فاطمه غلامیان، زهرا حاجیان فر. 6ـ تاریخ تشکیل موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 7ـ مدیر یا مدیران و اشخاصی که در موسسه حق امضاء دارند: آقایان امید زمانی عضو و رئیس هیئت مدیره و آرش زمانی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت یک سال می باشند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای امید زمانی و آرش زمانی با مهر موسسه معتبر می باشد. 8ـ دارائی موسسه: 000‚000‚1 ریال. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی