اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1923

شناسه ملی: 14003762153

تاریخ ثبت: 1392/09/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/09/06

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/13:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت تعاونی مسکن ساز مهندسان شهرستان کازرون که باستناد نامه شماره 287114 ت / ک 92 19/8/92 اداره محترم تعاون شهرستان کازرون در مورخ 6/9/92 شماره ثبت 1923 در این اداره ثبت و از نظر امضا ذیل دفتر در مورخ 6/9/92 تکمیل گردیده است و در روزنامه رسمی کشور انتشار می یابد بشرح زیر می باشد: موضوع شرکت: قطعه زمین با کاربری مسکونی تامین مسکن با قرارداد برای سایر تعاونی ها و خدمات مورد نیاز تامین مسکن جهت اعضا کلیه فعالیتهای پشتیبانی (تهیه و نگهداری امور آشپزخانه و رستوران خدمات عمومی نگهداری و خدمات فضای سبز کلیه خدمات تاسیساتی و انجام کلیه خدمات نقشه برداری و انجام کلیه امور مرتبط با اهداف شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم و رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور مرکز شرکت: کازرون خیابان امام خمینی چهار راه ژاندارمری کدپستی 731873XXXX مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت 5 سال است. سرمایه شرکت: مبلغ هفتاد و هشت میلیون ریال نقدی است که به 13 سهم با نام شش میلیون ریالی تقسیم می شود که مبلغ 26000000 ریال آن بحسا به شماره 1717680/211/2406 بانک توسعه تعاون کشور شعبه کازرون واریز و پرداخت بقیه در تعهد سهامداران می باشد مدیران و صاحبان امضا مجاز: وحید مولایی به عنوان رییس هییت مدیره و سجاد ایزد پرست به عنوان نایب رییس هییت مدیره و محمد کاتبی به عنوان منشی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و محمد رضا روزبه خارج از اعضای هییت مدیره به عنوان مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق رسمی و بهادار و تعهدآور مالی و بانکی با امضا وحید مولایی و محمد رضا روزبه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضا محمد رضا روزبه و مهر شرکت معتبر می باشد ضمنا مهدی سرو آزاد به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شد. بازرسان شرکت: زینب بهشتی به عنوان بازرس اصلی و علیرضا عیسوی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال می باشد اساسنامه شرکت: در 52 ماده و 26 تبصره مورد تصویب مجمع عمومی مورخ 20/7/92 قرار گرفت ش 460810XXXX780007XXXX سرپرست ثبت اسناد کازرون

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی