اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 481799

شناسه ملی: 14005360119

تاریخ ثبت: 1394/08/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 1969943320

آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ونک خیابان شهید محمد صانعی خیابان ولیعصر پلاک 2475 طبقه چهارم واحد شمالی

تاریخ تاسیس: 1394/08/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

2,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 18/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شهید محمد صانعی ـ خیابان ولیعصر ـ پلاک 2475 ـ طبقه چهارم ـ واحد شمالی کدپستی 196994XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 961030XXXX73977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سعید سمیعی به کد ملی 417207XXXX با پرداخت 000 000 2 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000 000 2 ریال به 000 000 4 ریال افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه لیست شرکا وسهم الشرکه آنها پس از افزایش سرمایه به قرار ذیل است:آقای منصور سرحانی به کد ملی 032326XXXX دارای 000 000 1 ریال سهم الشرکه ـآقای بهزاد عیان پور به کد ملی 622998XXXX دارای 000 000 1 ریال سهم الشرکه - آقای سعید سمیعی به کد ملی 417207XXXX دارای 000 000 2 ریال سهم الشرکه پ 960321XXXX06466 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تعداد اعضای هییت مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. پ 960321XXXX76933 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای منصور سرحانی به کد ملی 032326XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای بهزاد عیان پور به کد ملی 622998XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. آقای سعید سمیعی به کد ملی 417207XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های اداری با امضا آقایان بهزاد عیان پور و سعید سمیعی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ 960321XXXX66327 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/16:

تاسیس شرکت بامسیولیت محدود پژوهان فرزانگان راه تو درتاریخ 16/08/1394 به شماره ثبت 481799 به شناسه ملی 140053XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: اانجام کلیه فعالیتهای بازرگانی در زمینه تهیه و تولید و توزیع و پخش و بسته بندی و صادرات و واردات و خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از لوازم و تجهیزات کمک آموزشی، تولید و ارایه رایانه، تولید و ارایه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری سفارش مشتری، ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری غیرفرهنگی و غیرهنری و سی دی اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه های اطلاع رسانی، مشاوره و نظارت فنی بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها (ارایه، اجرا. پشتیبانی فنی)، برپایی سمینارها و همایش ها و کنفرانس ها و مدیریت پروژه و پیمان و مشاوره مدیریت استراتژیک، انتشار نشریه در زمینه فعالیتهای شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، خ شهید کلاهدوز، خ شهید اخلاقی غربی، کوچه مطلبی نژاد، بن بست ندیمی، پلاک 4 ، واحد 4 کدپستی 193976XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 2000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: منصور سرحانی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 032326XXXX دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه. بهزاد عیان پور به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به شماره ملی 622998XXXX دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها به امضا آقای بهزاد عیان پور و نامه های عادی واداری به امضا آقای بهزاد عیان پور معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ 940816XXXX82110 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی