اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2097

شناسه ملی: 14008267761

تاریخ ثبت: 1398/01/25

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان لرستان ، شهرستان الیگودرز ، بخش بشارت ، دهستان پیشکوه ذلقی ، روستا چال قلعه ، جاده روستا ، کوچه محمد قلی عبدی ، کوچه جان علی عبدی ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1398/01/25

کد پستی: 6865117431

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/25:

تاسیس شرکت تعاونی روستایی تولیدکنندگان وحدت قالیکوه درتاریخ 25/01/1398 به شماره ثبت 2097 به شناسه ملی 140082XXXX1 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: آب رسانی به زمین های کشاورزی - اجرای طرح های ابیاری بارانی وقطره ای - اجرای کانال اب رسانی به زمین های کشاورزی روستا -عقد قرار داد با شرکتهای بهره برداری یا سازمانهای اب منطقه ای به منظور تحویل گرفتن اب بر اساس الگوی مصرف اب کشاورزی -پرورش دام سبک و سنگین ،گاو و گوسفند -مرغداری-تولید محصولات کشاورزی -پرورش انواع گل وگیاه وصیفی جات و سبریجات-تولیدمحصولات گلخانه ای وگیاهان دارویی -بسته بندی حبوبات وغلات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و ثبت موضوع مذکور به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان لرستان، شهرستان الیگودرز، بخش بشارت، دهستان پیشکوه ذلقی، روستا چال قلعه، جاده (روستا)، کوچه ((محمد قلی عبدی))، کوچه ((جان علی عبدی))، پلاک 0 ، طبقه همکف کدپستی 686511XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10500000 ریال منقسم به 35 سهم 300000 ریالی که مبلغ 3500000 ریال طبق گواهی شماره 738/3302 مورخ 22/12/97 نزد بانک توسعه تعاون شعبه الیگودرز واریز و 7000000 ریال در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران: حسین عبدی به شماره ملی 417134XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره حمید عبدی به شماره ملی 416033XXXX به سمت رییس هییت مدیره جان علی عبدی به شماره ملی 417245XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمدقلی عبدی به شماره ملی 417134XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره عزیز عبدی به شماره ملی 417134XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره ودر غیاب رییس هییت مدیره با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه سالار عبدی به کد ملی 417134XXXX به عنوان بازرس اصلی و حیات اله عبدی به کد ملی 417134XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش 980125XXXX09587 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری الیگودرز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی