اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 117815

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره مورخه 16/7/84 و تاییدیه شماره 2236/1 مورخه 20/7/84 اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید تهران، خ دکتر شریعتی، پشت پارک شریعتی، خ آذر شهر، ک میلان، پ 1 منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی