اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1262

شناسه ملی: 10880003436

تاریخ ثبت: 1393/05/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1393/05/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/05/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/05/09:

شرکت فوق در تاریخ 09/05/1393 شماره ثبت 1262 شناسه ملی 108800XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 09/05/1393 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل داخلی مسافر با کلیه وسایل نقلیه عمومی مسافربری از مبدا شهرستان ایرانشهر به سایر نقاط کشور و ایجاد هرگونه شعبه و نمایندگی بعد از کسب موافقت کتبی و قبلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای میسر است 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان سیستان و بلوچستان ـ شهر ایرانشهر ـ ایرانشهر خیابان نور جنب داروخانه بلوچ ـ تلفن 3314221 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 797/696 مورخ 05/05/1393 نزد بانک رفاه شعبه خاتم الانبیا (ص) ایرانشهر پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای فهد محتشمی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای نواب محتشمی بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای خالد قاسم زایی بسمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ خانم زهرا محتشمی بسمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای عبدالوحید سعیدی فر (خارج از اعضا هییت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور شرکت با امضای آقای خالد قاسم زایی (عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها اداری با امضای عبدالوحید سعیدی فرد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای عنایت اله دکالی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم ایمان میری به عنوان بازرس علی البدل ش 401130XXXX110480XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ایرانشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی