اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 386551

شناسه ملی: 10320365913

تاریخ ثبت: 1389/07/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/07/14

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران تهرانپارس خیابان احسان کوچه ابوالفضل پلاک 62

کد پستی: 1657868933

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/07/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 14/7/1389 تحت شماره 386551 و شناسه ملی 103203XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/7/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه امور پیمانکاری راه سازی محوطه سازی ابنیه پل سازی فضای سبز اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی معتبر داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینارهای تخصصی و غیرتخصصی داخلی و خارجی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرانپارس خیابان احسان کوچه ابوالفضل پلاک 62 کدپستی 165786XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای حسن احمدی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای حسین احمدی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای حسن احمدی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و عضو هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی