اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 157

شناسه ملی: 14000025993

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/01/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آدرس شرکت تعاونی از ایوان ـ روستای کلان با کدپستی 694511XXXX به استان ایلام ـ شهرستان ایوان ـ بخش زرنه ـ دهستان کلان ـ روستا میر علمدار ـ خیابان اختصاصی ـ کوچه (تعاونی 206 ) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف با کدپستی 694511XXXX تغیریافت و ماده 6 اساسنامه اصلاح گردید. ش 970128XXXX55736 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایوان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی