اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 492764

شناسه ملی: 14005884702

تاریخ ثبت: 1395/03/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1745983854

تاریخ تاسیس: 1395/03/11

آدرس: تهران خ دماوند خ حیدری کوچه شکری پ 9 واحد 1

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/11:

500,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/11:

تاسیس شرکت سهامی خاص اکرام صنعت سبز آریا درتاریخ 11/03/1395 به شماره ثبت 492764 به شناسه ملی 140058XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: ارایه کلیه خدمات فنی و مهندسی شامل:طراحی و نقشه کشی مشاوره ساخت و تولید نصب و تعمیر و نگهداری و نظارت و اجرا کلیه تجهیزات مرتبط با نفت و گاز و پترو شیمی صنایع الکترونیک سیستمهای تولید و ذخیره انرژی های تجدید پذیر و فناوری نانو تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی مجاز ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی ـ افتتاح حساب و اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ دماوند خ حیدری کوچه شکری پ 9 واحد 1 کدپستی 174598XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 500000000 ریال منقسم به 100 سهم 5000000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام میباشد که مبلغ 175000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 148 95 ص / 339 مورخ 3 3 95 نزد بانک پاسارگاد شعبه سه راه ضرابخانه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علیرضا اسمعیل زاده ش م 008195XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره احسان پورطاهری ش م 001400XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمد امین ایران منش ش م 001419XXXX به سمت رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدامیررضا شریفی به شماره ملی 001487XXXX به عنوان بازرس اصلی وامیرحسین اکبری چالشتری به شماره ملی 001533XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ 950311XXXX44757 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی