اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/07/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/07/19

آدرس: تهران خ مطهری خ لارستان کوچه نوروزی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 19/7/83 تحت شماره 232003 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی تولید مواد اولیه حد واسط ها و فرآورده های شیمیایی و دارویی ایجاد و تایید و انتقال دانش فنی واردات و صادرات آزمایشگاهی و صنعتی و موادشیمیایی دارویی طراحی و ساخت و تولید خرید و فروش تجهیزات آزمایشگاهی صنعتی خدمات مهندسی شامل طراحی اجرا و بهره برداری. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران خ مطهری خ لارستان کوچه نوروزی پ 5/34/3 سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 25 ریال. 4 مدیران شرکت: آقای حسین رضا دارابی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای مجید حمزه لو به سمت رییس هییت مدیره و خانم زهرا حسینی به عنوان عضو هییت مدیره و خانم فرشته طاهرزاده به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی