اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 226

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1390/11/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: یاسوج دولت آباد خیابان افشون

کد پستی: 7591611111

تاریخ تاسیس: 1390/11/23

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باتوجه به ماده 8 آیین نامه ثبت موسسات غیرتجاری خلاصه اساسنامه وتقاضانامه موسسه مذکور منضم به مجوز شماره 48244/90 مورخ 23/11/90 مرکز هماهنگی توسعه وترویج فعالیتهای قرانی کشور که درتاریخ 31/1/91 تحت شماره 226 دراین اداره به ثبت رسیده وجهت اطلاع عموم درروزنامه رسمی کشور آگهی می گردد % نام موسسه : قرآنی نورالعنعیم یاسوج موضوع موسسه : آموزش روخوانی وروانخوانی، قرایت، ترجمه، مفاهیم، حفظ، سیره معصومین ( ع)، احکام، ادعیه، زیارت، مدیحه سرایی، مرثیه سرایی، اذان، ابطحال، همخوانی، تواشیح، تبلیغ وترویج، برگزاری مسابقات، جشنواره ها، نمایشگاهها، محافل ومجامع قرانی، اعزام مبلغ وسخنرانی تبلیغی مرکز اصلی موسسه : یاسوج ـ دولت آباد ـ خیابان افشون ـ کدپستی 75916XXXX1 مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود سرمایه شرکت : مبلغ ده میلیون ریال مدیران ودارندگان حق امضا : مریم مرتضوی یوسف آباد به سمت مدیرعامل وگردافرین مرتضوی یوسف آباد به سمت رییس هییت مدیره و حوریه اخلاقی کریک وفاطمه محمدزاده وصدیقه صادقی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند وحق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهداورباامضا مریم مرتضوی یوسف آباد ( مدیرعامل ) وگردآفرین مرتضوی یوسف آباد ( رییس هییت مدیره ) ویایکی از اعضای هییت مدیره و مهر موسسه معتبر خواهد بود ونامه های عادی بااامضا مریم مرتضوی یوسف اباد ( مدیرعامل ) ومهر موسسه معتبر است 0 اساسنامه موسسه مشتمل بر 3 فصل و 40 ماده به تصویب کلیه اعضا رسید 0 کفیل ثبت یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی