اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 399801

شناسه ملی: 10320506597

تاریخ ثبت: 1390/01/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تصفیه تهران خیابان توحید خیابان پرچم نبش کوچه کاظم بیگی پلاک 69 واحد 1

کد پستی: 1398783136

تاریخ تاسیس: 1390/01/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/01/16:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 21/5/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و سید رسول عزیزی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان توحید خیابان پرچم نبش کوچه کاظم بیگی پلاک 69 واحد 1 کدپستی 139878XXXX می باشد. در تاریخ 28/6/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/1/90 تحت شماره 399801 و شناسه ملی 103205XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/1/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات بازرگانی اعم از صادرات و واردات خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز انجام کلیه فعالیت های کشاورزی اعم از کاشت داشت برداشت محصولات کشاورزی تهیه تولید توزیع فروش مواد اولیه کود و دانه قارچ و پرورش انواع قارچ خوراکی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور اخذ و اعطای نمایندگی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی انجام هر نوع فعالیت مجاز که به نحوی برای شرکت سودآوری داشته باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ توحید خ پرچم پ 69 ط اول ـ کد پستی 139878XXXX . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سید رسول عزیزی به شماره ملی 004699XXXX به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای سروش غریب دوست به شماره ملی 001334XXXX به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم لیلا نوعی قرجبلاغ به شماره ملی 007631XXXX به سمت عضو هییت مدیره 4 ـ 5 ـ آقای هومن عطایی به شماره ملی 001169XXXX به سمت عضو هییت مدیره 5 ـ 5 ـ آقای علی عطایی به شماره ملی 007757XXXX به سمت عضو هییت مدیره 6 ـ 5 ـ آقای سید رسول عزیزی به شماره ملی 004699XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی