اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1366

شناسه ملی: 10590042501

تاریخ ثبت: 1392/02/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/02/22

کد پستی: 3714945537

آدرس: 13 استان قم شهر قم خ آذر مقابل تالار اشراق مجتمع معصومیه ط 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/22:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/23:

موسسه فوق در تاریخ 22/02/1392 شماره ثبت 1366 و شناسه ملی 105900XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 23/02/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع موسسه: جمع آوری و بررسی پیشنهاد های اعضا برای کمک به تسهیل و تسریع در زمینه اجرای طرح های صنعت ساختمان کمک به برقراری و تسهیل ارتباط شرکتها با دستگاههای مرتبط با موضوع درخواست ها طبق شرایط قانونی کمک به آشنایی اعضا با دست آوردهای جدید در صنعت ساختمان صنایع وابسته تبادل اطلاعات و تجارب میان اعضا به منظور توسعه فعالیت آنها سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی مطالعه طراحی مشاوره و اجرای طرح های آ ماده سازی زیر بنایی و روبنایی طرح های صنعتی ساختمانی مشارکت در سرمایه گذاری ها و تولید خدمات شامل (نو سازی بافت های فرسوده و صنایع کشور) مشاوره نقشه برداری طراحی و نظارت پیمانکاری و اجرای پروژه های عمرانی مرتبط با صنعت ساختمان مطالعه بررسی و اجرای سامانه های صنعت ساختمان مشارکت در طراحی و احداث واحدهای تولید کننده مصالح نوین صنعت ساختمان عقد قرارداد مشارکت در طرح های عمرانی و صنعت ساختمان مشارکت در تاسیس تجهیز و توسعه کارخانجات و شرکتها مشارکت در انجام فعالیتهای بازرگانی و عمرانی مطالعه مشاوره طراحی و اجرای طرح های عمرانی صنعتی مطالعه مشاوره طراحی و اجرای طرح های خدماتی عمومی بهداشتی درمانی پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح برگزار کردن گرد همایی ها و نمایشگاهها ی تخصصی در سطوح ملی منطقه ای بین المللی و یا همکاری در برگزاری آنها پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح عرضه خدمات و ارایه راهکارهای لازم در زمینه صنعت ساختمان و صنایع وابسته اخذ تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی جهت فعالیتهای شرکت اعطای نمایندگی در ارتباط با موضوعات و فعالیت در داخل و خارج از کشور اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی در ارتباط با موضوعات فعالیتها. . 2 مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی موسسه: 13 استان قم شهر قم خ آذر مقابل تالار اشراق مجتمع معصومیه ط 2 کدپستی 371494XXXX 4 سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران موسسه: 15 آقای محمد علی پور اصغریان به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای غلامرضا پور اصغریان به سمت عضو هییت مدیره 35 آقای غلامرضا پور اصغریان به سمت مدیر عامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقاً و مهر موسسه می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. ش 500960XXXX117284XXXX اداره ثبت اسناد و املاک منطقه دو واحد ثبتی قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی