اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1948

شناسه ملی: 14003429891

تاریخ ثبت: 1392/02/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/02/30

کد پستی: 5916765736

آدرس: شهرستان مهاباد خیابان صلاح الدین ایوبی غربی ساختمان نظام مهندسی طبقه سوم

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/30:

شرکت فوق در تاریخ 30/02/1392 شماره ثبت 1948 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: واردات و توزیع مواد اولیه آزمایشگاهی تحقیقاتی در زمینه علوم شیمی و تهیه و پخش لوازم و تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاهی علوم شیمی، اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر مجاز داخل کشور طبق ماده 91 نظام صنفی چنانچه شخص حقیقی یا حقوقی طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس و چنانچه به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف کنندگان مبادرت نماید؛ مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام نمایند. (در صورتی که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد شرکت مکلف به اخذ مجوز از ارگان مربوطه می باشد) 2 مرکز اصلی شرکت: شهرستان مهاباد، خیابان صلاح الدین ایوبی غربی، ساختمان نظام مهندسی، طبقه سوم کدپستی 591676XXXX ، تلفن 044222XXXX2 3 سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی می باشد که در اختیار مدیر عامل قرار گرفت. 4 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 5 مدیران شرکت: آقای علی شریف زاده فرزند حسین شماره شناسنامه 6 متولد 24/07/1334 صادره از پیرانشهر کد ملی 289982XXXX دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای اسماعیل شریف زاده فرزند علی شماره شناسنامه 1818 متولد 05/12/1365 صادر از پیرانشهر کد ملی 289987XXXX دارنده پانصد هزار ریال سهم الشرکه به سمت عضو و مدیر عامل برای مدت نامحدود انتخاب شده اند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای آقای اسماعیل شریف زاده مدیر عامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای اسماعیل شریف زاده مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 انحلال شرکت: مطابق ماده 199 قانون تجارت ش 034590XXXX770119XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی