اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 352766

شناسه ملی: 10104005630

تاریخ ثبت: 1388/04/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران نواب بریانک شرقی ک اطلس نو بن بست 1

تاریخ تاسیس: 1388/04/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/04/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 20/5/88 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و امیر یگانه حسنوند به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران نواب بریانک شرقی کوی اطلس نو بن بست 1 پ 30 می باشد. در تاریخ 4/6/88 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/4/1388 تحت شماره 352766 و شناسه ملی 101040XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/4/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: اجرای پروژه های خط انتقال گاز و نفت و آب و شبکه های شهری و تاسیسات شهری و نصب و ساخت و نصب مخازن سبک و سنگین و ساخت کانال بند انحرافی و اجرای پروژه های ساختمانی و سدسازی و راه سازی و پل سازی و انجام نما و آبیاری و زهکشی ایجاد بند انحرافی ایستگاه پمپاژ خطوط انتقال آب شبکه های آبیاری و زهکشی محوطه سازی ابنیه فنی و هیدرولیک ساختمان های بتنی و فلزی احداث مخازن نفت و ایجاد استخرهای آبی و انواع شبکه های آبیاری اخذ وام از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات و خرید و فروش کالاهای مجاز بازرگانی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران نواب بریانک شرقی ک اطلس نو بن بست 1 پ 30 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای پرویز سیف علی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای امیر یگانه حسنوند به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای امیر یگانه حسنوند به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی