اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 517368

شناسه ملی: 14007155782

تاریخ ثبت: 1396/07/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/07/30

کد پستی: 1483915965

آدرس: تهران شهر تهران سازمان برنامه شمالی کوچه شکوفه خیابان هشتم کیهان پلاک 2 B طبقه دوم واحد 12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/30:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/30:

تاسیس شرکت سهامی خاص سنا سامانه نوین اجرا در تاریخ 30/07/1396 به شماره ثبت 517368 به شناسه ملی 140071XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: طراحی واجرا و نظارت و تامین مصالح و لوازم و کلیه امور پیمانکاری ساختمانی، تجهیزاتی و عمرانی اعم از پروژه های پایین دستی نفت و گاز و پتروشیمی، راه و جاده، راه آهن و ریلی، باند فرودگاه. آب و فاضلاب، صنعت و معدن همچنین تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تمامی موارد فوق. خرید و فروش، صادرات وواردات کلیه اقلام مجاز بازرگانیدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ سازمان برنامه شمالی ـ کوچه شکوفه ـ خیابان هشتم کیهان ـ پلاک 2 ـ B ـ طبقه دوم ـ واحد 12 ـ کدپستی 148391XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ 10000000 ریال منقسم به 1000 سهم 10000 ریالی می باشد تعداد 1000 سهم آن با نام عادی می باشد اولین مدیران: خانم فاطمه زحمت کش سردوراه به شماره ملی 006865XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حمید کاظمی فرزقی به شماره ملی 070244XXXX و به سمت مدیرعامل و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رامین فلاح به شماره ملی 005356XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم خیرآبادی به شماره ملی 079074XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960730XXXX13470 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی