اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 20987

شناسه ملی: 10190025096

تاریخ ثبت: 1390/01/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/01/24

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/01/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/1/90 تحت شماره 20987 و شناسه ملی 101900XXXX6 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/1/90 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور ساختمانی (مسکونی ـ اداری ـ تجاری ـ سوله) و پیمانکاری از قبیل (خاکبرداری ـ خاکریزی ـ اسکلت بندی) (فلزی و بتنی) جدول گذاری ـ کفسازی ـ محوطه سازی ـ آسفالت کاری ـ عایق بندی ـ تیغه بندی ـ گچ و خاک تاسیسات (حرارتی و برودتی ـ فاضلاب و گاز) برق کشی ـ نماسازی (از پی تا کلید) شرکت در مناقصات و مزایده ها و اخذ وام از بانکها. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر کرج عظیمیه گلستان 14 ساختمان گلستان طبقه دوم. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای امیرعباس برزگربنادکوکی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ خانم خدیجه تفتیان به سمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ خانم خدیجه تفتیان به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی