اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 443807

شناسه ملی: 10320903093

تاریخ ثبت: 1392/06/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/06/13

کد پستی: 1968716357

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران بلوار آفریقا ، فرزان غربی ، پلاک 47 ، طبقه 6

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/06/13:

10,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/06/16:

شرکت فوق در تاریخ 13/6/92 تحت شماره 443807 و شناسه ملی 103209XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 13/6/92 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تهیه و توزیع و تولید و خرید و فروش و بسته بندی انواع فوم، پلی یورتان ها و عایقها و پلاستیک و مواد اولیه، انجام کلیه کارهای مهندسی در زمینه مذکور و صادرات و واردات مواد اولیه کارخانجات و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. کلیه موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران بلوار آفریقا، فرزان غربی، پلاک 47 ، طبقه 6 کدپستی 196871XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/500/3 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 722528162 مورخ 26/4/92 نزد بانک صادرات شعبه بلوار ناهید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای محمدعلی خجسته خدابنده لو به شماره ملی 005836XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای محمدمهدی خجسته خدابنده لو به شماره ملی 001187XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای سلمان خجسته خدابنده لو به شماره ملی 045255XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای علیرضا خجسته خدابنده لو به شماره ملی 045033XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 آقای علیرضا خجسته خدابنده لو به شماره ملی 045033XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای سید مهدی حسینی فر به شماره ملی 206231XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای عباس محبی آشتیانی به شماره ملی 051982XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1697293 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی