اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 362664

شناسه ملی: 10320146488

تاریخ ثبت: 1388/10/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/10/16

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران خ انقلاب بین ولی عصر و فلسطین خ برادران مظفر جنوبی جنب بیمارستان مداین

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/16:

2,100,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/10/1388 تحت شماره 362664 و شناسه ملی 103201XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 16/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات مالی و حسابداری به جز خدمات حسابرسی شرکت در مناقصات و مزایدات مرتبط با موضوع فعالیتا شرکت مابقی طبق ماده 3 اساسنامه. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران خ انقلاب بین ولی عصر و فلسطین خ برادران مظفر جنوبی جنب بیمارستان مداین پ 34 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/100/2 ریال منقسم به هفت سهم 000/300 ریالی که تعداد هفت سهم با نام می باشد که مبلغ 000/700 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1701476 مورخ 23/8/1388 نزد بانک توسعه تعاون شعبه سپهبد قرنی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای قاسم قاسمی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای سیدعلی ناظمیان به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سیدحسن اکبری به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای اشکان جلالی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 5 ـ 5 ـ خانم ربابه مطلبی برنج آبادی به سمت منشی هییت مدیره. 6 ـ 5 ـ آقای سیدحسن اکبری به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور از قبیل چک ـ سفته ـ و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق رییس هییت مدیره قاسم قاسمی و در غیاب ایشان سیدعلی ناظمیان نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه ها با امضای سیدحسن اکبری مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی وعلی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای حسین محمدحسینی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم سهیلا آتشباری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی