اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 60541

شناسه ملی: 14006527172

تاریخ ثبت: 1395/11/04

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1395/11/04

کد پستی: 9197913111

آدرس: بلوارفردوسی خیابان ثمانه نبش ثمانه 5 پلاک 13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/11/04:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/11/04:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود فن آور صنعت فرزام ایرانیان درتاریخ 04/11/1395 به شماره ثبت 60541 به شناسه ملی 140065XXXX2 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، تولید، توزیع، بسته بندی، صادرات و واردات مواد غذایی و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی.ترخیص کالا از گمرکات کشور پس از اخذ مجوزهای لازم.اخذ وام و تسهیلات بانکی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی جهت شرکت. خدمات پشتیبانی قابل واگذاری به بخش خصوصی پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بلوارفردوسی خیابان ثمانه نبش ثمانه 5 پلاک 13 کدپستی 919791XXXX سرمایه شرکت: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای سعید صفار دارنده 800 , 000 ریال سهم الشرکه ـ خانم سمانه کاویان دارنده 200 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سعید صفار به شماره ملی 093399XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به مدت نامحدود خانم سمانه کاویان به شماره ملی 224980XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقوداسلامی با منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 951112XXXX53114 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی