اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/05/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/05/15

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/05/15:

شرکت فوق در تاریخ 15/5/83 تحت شماره 227606 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تولید تهیه وتوزیع موادغذایی گوشتی و پروتیینی ماشین آلات صنعتی و موادشیمیایی و پارچه نخ و کلیه مصالح ساختمانی وآلومینیوم آهن آلات کامپیوتر سخت افزار و نرم افزار عقدقرارداد با افراد حقیقی وحقوقی شرکت درمناقصات و مزایده واخذ وام ازبانکها. 2 مرکزاصلی شرکت: تهران خیابان 17 شهریور مقابل گوته کوچه ژاله پ 2 ط 4 واحد 7/3 سرمایه شرکت مبلغ: 000 ‚ 000 ‚ 000 ‚ 1 ریال. 4 مدیران شرکت: فاطمه فقیره یی نژاد به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای مصطفی عظیمی به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی باامضا مدیر عامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی