اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3550

شناسه ملی: 14007641106

تاریخ ثبت: 1397/03/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1397/03/20

کد پستی: 7715834715

آدرس: استان کرمان شهرستان رفسنجان بخش مرکزی شهر رفسنجان خیابان کارگر کوچه کارگر 33 خیابان کارگر پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/03/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/20:

تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی و معدنی عقیق باران کویر درتاریخ 20/03/1397 به شماره ثبت 3550 به شناسه ملی 140076XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام کلیه امور صنعتی، معدنی، فرآوری و بازرگانی، فعالیتهای معدنی و ثبت محدوده های معدنی، بازرگانی، خدمات خرید و فروش و مشاوره و اکتشاف و استخراج معدن، انجام کلیه مطالعات امکان سنجی و فنی اقتصادی و بهره برداری معادن و کارخانجات صنعتی، انجام کلیه فعالیت های بهره برداری از معادن و کارخانجات صنعتی در رشته های مختلف، نظارت و بازرسی کلیه پروژه های صنعتی و عمرانی و تامین و بازیافت آب. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کرمان - شهرستان رفسنجان - بخش مرکزی - شهر رفسنجان-خیابان کارگر-کوچه کارگر 33 -خیابان کارگر-پلاک 0 -طبقه همکف- کدپستی 771583XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 1000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3732/2/862704 مورخ 10/02/1397 نزد بانک بانک اقتصاد نوین شعبه شعبه بلوار آزادگان کرمان با کد 2704 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره آقای علی زینلی داورانی به شماره ملی 305073XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای سیدمحمدرضا هاشمی به شماره ملی 305150XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای علی علی اسمعیلی دهنوی به شماره ملی 305173XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهدی عظیمی به شماره ملی 305193XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علیرضا میرزایی جرجافکی به شماره ملی 305203XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970320XXXX24966 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی