اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 447730

شناسه ملی: 14003816302

تاریخ ثبت: 1392/10/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد آدرس شرکت به نشانی جدید استان تهران منطقه 15 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله بهار کوچه نراقی خیابان دکتر علی شریعتی پلاک 144 طبقه سوم واحد 3

کد پستی: 1561936433

تاریخ تاسیس: 1392/10/08

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/10/08:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی جدید: استان تهران منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله بهار ، کوچه نراقی خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک 144 ، طبقه سوم، واحد 3 کدپستی: 156193XXXX انتقال یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید پ 981115XXXX15877 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/08:

در تاریخ 8/10/1392 به شماره ثبت 447730 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی 140038XXXX2 ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی و خارجی اخذ و اعطا نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ترخیص کالا از گمرکات کشور ایجاد شعب در سراسر کشور فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق تاسیس یا تعهد خرید سهام یا سهم الشرکه انجام کلیه فعالیتهای تجاری اقتصادی و بازرگانی مجاز برپایی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر تقاطع جمهوری ساختمان کشمیر ط 4 واحد 3 کدپستی 113961XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال میباشد. میزان سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد. احمد عاشورنژاد دارای مبلغ 000/000/28 ریال مهرداد ریاحی اصل دارای مبلغ 000/000/14 ریال محمد عاشورنژاد دارای مبلغ 000/000/11 ریال بهروز کر دارای مبلغ 000/000/27 ریال بهزاد جعفرزاده دارای مبلغ 000/000/9 ریال علی عاشور نژاد دارای مبلغ 000/000/11 ریال اولین مدیران شرکت: آقای احمد عاشورنژاد به سمت مدیر عامل به شماره ملی 269017XXXX ساکن تهران خ ولیعصر تقاطع جمهوری ساختمان کشمیر ط 4 واحد 7 2 آقای احمد عاشورنژاد به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 269017XXXX ساکن تهران خ ولیعصر تقاطع جمهوری ساختمان کشمیر ط 4 واحد 7 3 آقای مهرداد ریاحی اصل به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 004587XXXX ساکن تهران خ ولیعصر تقاطع جمهوری ساختمان کشمیر ط 4 واحد 7 4 آقای محمد عاشورنژاد به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 049163XXXX ساکن تهران خ ولیعصر تقاطع جمهوری ساختمان کشمیر ط 4 واحد 7 5 آقای بهروز کر به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 224976XXXX ساکن تهران خ ولیعصر تقاطع جمهوری ساختمان کشمیر ط 4 واحد 7 6 آقای بهزاد جعفرزاده به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 082941XXXX ساکن تهران خ ولیعصر تقاطع جمهوری ساختمان کشمیر ط 4 واحد 7 7 آقای علی عاشورنژاد به سمت عضو هییت مدیره به شماره ملی 007723XXXX ساکن تهران خ ولیعصر تقاطع جمهوری ساختمان کشمیر ط 4 واحد 7 برای مدت نامحدود انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 1757031 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی