اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/09/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/09/10

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/09/20:

شرکت کاغذ سفید وارنا ( با مسیولیت محدود) در تاریخ 10/9/87 تحت شماره 13914 در این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکت نامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 - موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تامین و توزیع قطعات رایانه و ارایه خدمات انواع سخت افزار رایانه و طراحی و تولید برنامه های کاربری مفید رایانه و طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری و خدمات اینترنتی و طراحی و اجرای پروژه های گرافیکی و تامین و توزیع قطعات سیستم های حفاظتی مدار بسته جهت حفاظت از ادارات و ارگان ها و موسسات و بانک ها و محیط کارخانجات و واحدهای مسکونی و آپارتمانی و واردات و صادرات قطعات الکترونیکی و رایانه ای عندالزوم از خارج در صورت نیاز با اخذ مجوزهای لازم 2 - تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - سرمایه شرکت: یک میلیون ریال نقدی که در اختیار مدیر عامل می باشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: رشت، خیابان سبزه میدان، کوچه احتساب، کدپستی 35619 - 41546 5 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقای کامران محمودی گورابی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای رسول فلاح جوربابی به عنوان رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار دارد. 6 - روزنامه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت اسناد و املاک رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی