اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 49042

شناسه ملی: 14008934998

تاریخ ثبت: 1398/11/01

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: استان تهران منطقه 14 شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله شهران جنوبی کوچه توحید خیابان کوهسار پلاک 65 طبقه اول واحد 1

تاریخ تاسیس: 1398/11/01

کد پستی: 1474945813

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/11/01:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/01:

تاسیس موسسه غیرتجاری یاریگران مسیر سلامتی تهران در تاریخ 01/11/1398 به شماره ثبت 49042 به شناسه ملی 140089XXXX8 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: موضوع فعالیت موسسه خدمت رسانی به جامعه هدف سازمان بهزیستی است که بخشی از فعالیت های حوزه های پیشگیری را شامل می شود. اهداف موسسه عبارتند از: تاسیس و راه اندازی مرکز اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (معتادین)، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران منطقه 14 ، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهران جنوبی، کوچه توحید، خیابان کوهسار، پلاک 65 ، طبقه اول، واحد 1 کدپستی 147494XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1/000/000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای سیامک محرم زاده به شماره ملی 006384XXXX دارنده 990/000 ریال سهم الشرکه آقای محمد نان گلی به شماره ملی 032189XXXX دارنده 10/000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سیامک محرم زاده به شماره ملی 006384XXXX و به سمت مدیر عامل و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای حسین کیقبادی به شماره ملی 008278XXXX و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال آقای محمد نان گلی به شماره ملی 032189XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اقای محمد حسن محمد پورز فره به شماره ملی 048060XXXX به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 981101XXXX15332 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی