اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320598815

تاریخ ثبت: 1390/04/21

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/04/21

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران فلکه صادقیه برج افق

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/04/21:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 21/4/1390 تحت شماره 409077 و شناسه ملی 103205XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/4/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: واردات و صادرات و خرید و فروش کالاهای مجاز ترخیص کالاهای شرکت از گمرکات شرکت در مناقصات و مزایدات عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ تسهیلات و وام و ضمانت نامه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی برای شرکت اعطا نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی تعمیر و نگهداری فنی و بهره برداری از تاسیس ات برودتی و حرارتی و صنعتی مجاز ارایه خدمات پشتیبانی فنی طبخ و سرویس غذا و اداره رستوران و بوفه تعمیر و نگهداری فنی تجهیزات اداری امور خدمات شهری از قبیل نظافت معابر و خیابان رنگ کاری جدول و نرده و جمع آوری زباله. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران فلکه صادقیه برج افق پ 8 ط 4 واحد 8 کدپستی 516685XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 خانم طاهره احمدپورقلمی به شماره ملی 137699XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 خانم فرانک محمدپورغربی به شماره ملی 007804XXXX به سمت عضو هییت مدیره 35 خانم فرانک محمدپورغربی به شماره ملی 007804XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی