اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 7923

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/07/20:

بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 24/8/86 که پس از تایید اداره تعاون شهرستان اراک در تاریخ 24/10/86 به این اداره واصل شد: با درخواست عضو 92 نفر در شرکت موافقت شد و در نتیجه تعداد سهامداران از هفت نفر به نود و نه نفر و تعداد سهام از هفت سهم به نود و نه سهم و سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال به مبلغ نوزده میلیون و هشتصد هزار ریال افزایش یافت. مسیول ثبت شرکت های ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی