اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 764

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1/7/83 شرکت تعاونی اعتبار ادارات ساحلی به شماره ثبت 764 که برابر نامه شماره 1972 مورخه 19/10/83 اداره تعاون میاندوآب ارسال گردید. تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - اساسنامه جدید شرکت در 65 ماده و 43 تبصره مطرح و به تصویب رسید. رییس اداره ثبت و اسناد و املاک میاندوآب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی