اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/03/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/03/07

آدرس: تهران بلوار مرزداران خ شهید ابراهیمی نامدار 7

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/03/07:

21,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/03/13:

شرکت فوق در تاریخ 7/3/84 تحت شماره 247140 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: مشاوره و مدیریت و طراحی سیستم های اطلاع رسانی IT و اخذ وام از بانکها و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار مرزداران خ شهید ابراهیمی نامدار 7 پلاک 790 طبقه سوم. 3 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/21 ریال. 4 مدیران شرکت: آقای حسین اسکاره طهرانی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل و آقای بیژن وثوقی وحدت به سمت عضو و رییس هییت مدیره و آقای سجاد بنابی به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی