اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/02/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: اصفهان سه راه سیمین خیابان سوارکاران خیابان ستوه بن بست شقایق

تاریخ تاسیس: 1387/02/26

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/03/13:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت آستانه کاران نقش جهان سهامی خاص که در تاریخ 26/2/1387 تحت شماره 33871 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نسل فردا آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام امور پیمانکاری و مربوط به تهیه نقشه، نظارت و ساخت و انجام امور راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی، مترو، باند فرودگاه و امور ساختمان نظیر ساخت آپارتمان، انبوه سازی، ساخت آموزشگاه و بقیه به شرح ماده دو اساسنامه 2 - مرکز اصلی شرکت: اصفهان، سه راه سیمین، خیابان سوارکاران، خیابان ستوه، بن بست شقایق، پلاک 293 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی که میزان 35 % از کل سرمایه طبق گواهی 28/6160/53 - 5/2/87 بانک تجارت شعبه سه راه سیمین واریز گردیده و مابقی در تعهد سهامداران است. 4 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5 - مدیران و صاحبان امضا: آقای صادق شیخی دزکی به سمت رییس هییت مدیره و خانم گلنار شیخی دزکی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سروش شیخی دزکی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. ضمناً هییت مدیره تمامی اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. 6 - خانم اعظم رهبریان و آقای محمود افخمی خیرآبادی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ 4/3/1387 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی