اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 489187

شناسه ملی: 14005710905

تاریخ ثبت: 1394/12/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 1391863668

آدرس: تصفیه تهران شهرک آپادانا بلوک 26 ورودی سوم طبقه سوم شرقی

تاریخ تاسیس: 1394/12/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/26:

100,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و سعید جواهری به شماره ملی 004086XXXX به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. و نشانی محل تصفیه: تهران، شهرک آپادانا، بلوک 26 ورودی سوم، طبقه سوم شرقی کدپستی 139186XXXX می باشد. پ 961019XXXX20191 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/26:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود همیار گستر اقتدار درتاریخ 26/12/1394 به شماره ثبت 489187 به شناسه ملی 140057XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خدمات مهندسی و فنی ساخت قطعات و مجموعه های صنعتی با کاربردهای عمومی، کشاورزی، شیلاتی.مونتاژ، تعمیر و نگهداری، بازسازی و اورهال مجموعه ها و محصولات صنعتی اعم از عمومی و نظامی، تدوین مراحل تولید، تعمیر و نگهداری بازسازی، تست و بازرسی فنی مجموعه ها در حین فرآیند تولید و مونتاژ، تست نهایی و عملکردی و در صورت لزوم آزمایشات پروازی، بکارگیری تیم های تخصصی و فنی با کارایی های متنوع و مجموعه های تولیدی موجود کشور اعم از بخش خصوصی و دولتی بصورت قرارداد متقابل یا اجاره ماشین آلات تولیدی و صنایع متروکه و کم بازده موجود و راه اندازی آنها به جهت تولید قطعات و مجموعه های صنعتی بطور کلی و ایجاد اشتغال در راستای سیاستهای دولت.خدمات پشتیبانی و مدیریت اجرایی سازمانها، صنایع و واحدهای صنعتی در خدمات عمومی نظیر تعمیر و نگهداری تاسیسات زیر بنایی، توسعه و گسترش مجموعه های صنعتی، حمل و نقل درون شهری و سرویس عمومی کارمندان، انجام امور نگهداری فضای سبز، کانتین و آشپزخانه.انجام امور بازرگانی در تامین قطعات و مجموعه های مکانیکی الکتریکی و غیره مورد نیاز و تجهیزات ابزارآلات بازرسی فنی و تولیدی و آزمایشات نهایی و عملکردی موارد مذکور در بالا با تامین از منابع داخلی و در صورت لزوم منابع خارجی، تامین تجهیزات، نیروی انسانی مجرب و غیره در خصوص زمینه فعالیت شرکت، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت وام و تسهیلات از کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، پس از اخذ مجوزهای لازم بنا به ضرورت. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ شهرک آپادانا ـ بلوک 26 ـ ورودی سوم ـ طبقه سوم شرقی کد پستی 139186XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 100000000 ریال می باشد. محمد صفایی به شماره ملی 611986XXXX دارای مبلغ 50000000 ریال سعید جواهری به شماره ملی 004086XXXX دارای مبلغ 50000000 ریال اولین مدیران شرکت: محمد صفایی به شماره ملی 611986XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل سعید جواهری به شماره ملی 004086XXXX به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ 941226XXXX69646 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی