اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه 5/5/85 شرکت ماهان پوریا (با مسیولیت محدود) ثبت شده با شماره 1100 که در تاریخ 10/5/85 واصل گردید تغییراتی به شرح ذیل در شرکت مذکور صورت پذیرفت. 1 - آقای سیروس خصالی با دریافت 000/120 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از 000/940 ریال به 000/820 ریال سهم الشرکه کاهش داد. 2 - آقای رضا آهنگری فرزند غلامرضا ش ش 1378 ساکن تهران با پرداخت 000/60 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت جز شرکا قرار گرفت. 3 - آقای فرشاد جعفری فرزند محسن ش ش 466 ساکن تهران با پرداخت 000/60 ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت جز شرکا قرار گرفت و در سرمایه شرکت هیچ گونه تغییری حاصل نگردید. 4 - تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر تغییر یافت و ماده 14 اساسنامه اصلاح گردید. 5 - آقای رضا آهنگری به سمت (مدیرعامل) و آقای سیروس خصالی به سمت (رییس هییت مدیره) و فرشاد جعفری به سمت (نایب رییس هییت مدیره) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات با امضا سیروس خصالی (رییس هییت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سرپرست ثبت اسناد و املاک دوگنبدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی