اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 356826

شناسه ملی: 10104026040

تاریخ ثبت: 1388/05/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: تصفیه تهران خ کارگر شمالی روبروی مرکز قلب پ 429 ط 3

کد پستی: 1413673399

تاریخ تاسیس: 1388/05/27

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/27:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/12/24:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 11/12/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و علی جریتی احدی به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خ کارگر شمالی روبروی مرکز قلب پ 429 ط 3 کدپستی 141367XXXX میباشد. در تاریخ 24/12/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/05/28:

شرکت فوق در تاریخ 27/5/88 تحت شماره 356826 و شناسه ملی 101040XXXX0 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 27/5/88 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: فعالیت در زمینه مشاوره طرح و اجرا و تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و بیمارستانی و الکترونیکی انجام کلیه امور بازرگانی مجاز صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز اخذ و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با موضوع شرکت بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای خدمات فنی و بازرگانی مجاز نصب و راه اندازی و نگهداری فنی طراحی و ساخت و تعمیرات و تجهیزات گوناگون پزشکی الکترونیکی و کامپیوتری تهیه و توزیع و خرید و فروش کلیه کالاهای اصلی و جانبی سایر شرکتها و کارخانجات تولیدی مرتبط در صورت نیاز خرید و فروش دانش فنی چه از داخل و خارج اخذ وام و تسهیلات از بانکها ایجاد شعب در کلیه نقاط مختلف کشور و کلیه امور مجازی که به نوعی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان تهران شهر تهران کارگر شمالی روبروی مرکز قلب تهران پ 429 ط 3 141367XXXX 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 خانم پریسا آذروند به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای علی جریتی به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای علی جریتی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از مدیران به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی