اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 616

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/02/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/1/82 خانم مرجان مظفری مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه خود را به آقای علی مرادی دولاب منتقل و از شرکت خارج گردید. و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 14/1/82 آقایان رمضان مرادی و علی مرادی دولاب به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. و به استناد صورتجلسه هییت مدیر مورخ 14/1/82 آقای علی مرادی دولاب به سمت رییس هییت مدیره و آقای رمضان مرادی به سمت مدیر عامل شرکت تعیین گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای آقای رمضان مرادی ( مدیر عامل ) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک نیشابور

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی