اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 334

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1389/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

کد پستی: 5991969764

آدرس: تکاب ، بلوار تخت سلیمان ،

تاریخ تاسیس: 1389/12/15

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و شرکتنامه شرکت فنی و مهندسی سدر اطلس شیز با مسیولیت محدود که در مورخه 15/12/89 تحت شماره 334 و بشماره ملی 109801XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در مورخه 15/12/1389 از لحاظ امضای ذیل دفاتر ثبت تکمیل امضا شده است برای اطلاع عموم آگهی می گردد: 1 . موضوع شرکت: نگهداری، طراحی و اجرای فضای سبز بلوارها، پیاده روها، میادین، مکان های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، توریستی، باغها، پارکهای شهری، پارکهای جنگلی، جدول کشی، درخت کاری، گل کاری، چمن کاری، پرچین، سمپاشی، آبیاری، وجین و هرس، تامین لوازم و متعلقات مربوط به موضوعات فوق و تامین خودرو و نیروی انسانی برای فعالیت های فوق و جنگل کاری و پیمانکاری با ارگانهای عمومی، خصوصی، دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 . مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 . مرکز اصلی شرکت: تکاب، بلوار تخت سلیمان، کدپستی 599196XXXX 4 . سرمایه اولیه شرکت: یک میلیون ریال نقدی که از طرف کلیه شرکا پرداخت گردیده و تحویل و در اختیار مدیر عامل قرار گرفت. 5 . اولین مدیران شرکت: آقایان 1 ـ مهدی مرادزاده بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ فاطمه مرادزاده بسمت نایب رییس هییت مدیره 3 ـ زهرا مرادزاده بسمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل. 6 . دارندگان حق امضا، حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها با امضا منفرد زهرا مرادزاده همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. سرپرست ثبت تکاب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی