اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1183

شناسه ملی: 14004150120

تاریخ ثبت: 1393/03/27

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 6841818155

تاریخ تاسیس: 1393/03/27

آدرس: و شعب آن کوهدشت روبروی پارک شهر با

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/31:

خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت نو سازان غرب گستر کوروش (سهامی خاص) که در تاریخ 27/3/93 شماره ثبت 1183 شناسه ملی 140041XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در همین تاریخ از لحاظ ثبت تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم مردم در روزنامه رسمی کشور و کثیرالانتشار آگهی می گردد. 1 ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی اجرا، اجرای کلیه سازه های بتنی و فلزی (سازه های مرکب و باکسی و تیر ورقی و پیچی) و انواع سوله های صنعتی بصورت کاملاً پیمانی و یا دستمزدی از پی تا کلید، طراحی و اجرای دکوراسیون های داخلی و نما های بیرونی با کلیه پوششی (سنگ، کامپوزیت و...) و انواع سقف کاذب، نقشه برداری برداشت و پیاده کردن انواع نقشه ها و تفکیک اراضی و طراحی سایت، انجام کلیه کارهای برقی و آسانسور پس از اخذ مجوزهای لازم 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت و شعب آن: کوهدشت روبروی پارک شهر با کدپستی 684181XXXX 4 ـ سرمایه شرکت: سرمایه نقدی شرکت مبلغ سه میلیون ریال یکصد سهم بانام می باشد که 35 درصد آن نقداً پرداخت بشماره حساب 3305/211/1939763/1 نزد بانک توسعه و تعاون شهرستان کوهدشت و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اعضای هییت مدیره و اشخاصی که حق امضا دارند: حسن رودباری فرزند داراب بشماره ملی 598965XXXX رییس هییت مدیره و اسد علی همتی فرزند سبزی بگ بشماره ملی 598985XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره، ولی اله همتی فرزند سبزی بگ بشماره ملی 598998XXXX بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضا شخص منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه اعضای هییت مدیره به آقای ولی اله همتی وکالت می دهند که نسبت ثبت و تاسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضای ذیل دفاتر ثبت شرکت ها اقدام نماید. 6 ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای امین محمدی فرزند احمد شا بشماره ملی 419989XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب گردید. ش 767860XXXX110298XXXX سرپرست ثبت اسناد و املاک کوهدشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی