اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10320438733

تاریخ ثبت: 1389/10/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/10/12

آدرس: 13 استان تهران شهر تهران خ پیروزی خ پنجم نیروی هوایی بالاتر از فلکه دوم

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/10/12:

30,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/14:

شرکت فوق در تاریخ 12/10/1389 تحت شماره 393589 و شناسه ملی 103204XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 12/10/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: طراحی و محاسبه فروش نصب و راه اندازی تعمیر و نگهداری آسانسور و پله برقی شرکت در مناقصات و مزایدات و اخذ و اعطای نمایندگی و تاسیس شعب داخلی و خارجی اخذ وام از بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ پیروزی خ پنجم نیروی هوایی بالاتر از فلکه دوم پ 270 ط اول واحد 1 کدپستی 173481XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/30 ریال می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای یونس سمیعی به شماره ملی 417275XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای ابوالفضل سمیعی به شماره ملی 007712XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 35 آقای ابوالفضل سمیعی به شماره ملی 007712XXXX به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی