اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5043

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/07/27:

به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/7/87 شرکت مذکور که در تاریخ 14/7/87 به این اداره واصل گردیده است: به موضوع شرکت ماده دو اساسنامه ارایه خدمات آموزش روش های ارزشیابی آموزشی و ارایه روش های اعتبارسنجی به کارگاههای خدماتی اضافه گردید. مسیول ثبت شرکتهای ثبت اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی